Saccharomyces boulardii CNCM I-745: een unieke probiotische gist


De probiotische giststam Saccharomyces boulardii CNCM I-745 is de eerste probiotische gist die werd geïdentificeerd en gebruikt wordt in de mensgeneeskunde.¹ Dit probioticum op basis van gist van één unieke stam heeft bewezen mechanismen om in te werken op het maagdarmstelsel om de symptomen van diarree te behandelen.¹


Een lange geschiedenis


Saccharomyces boulardii CNCM I-745 is een unieke gist die begin 1900 voor het eerst werd ontdekt in de jungles van Indochina uit de schillen van twee tropische vruchten.³

Het verhaal van Saccharomyces boulardii CNCM I-745 begon in de jungles van Zuidoost-Azië...

In 1923³ deed de Franse microbioloog Henri Boulard tijdens een expeditie naar Zuidoost-Azië een ontdekking. Hij observeerde lokale mensen die een brouwsel dronken dat gemaakt was van de schillen van twee tropische vruchten, de lychee en de mangosteen, om maagproblemen, waaronder diarree, te verlichten.¹,⁴ Henri Boulard merkte op dat deze inwoners geen diarree ontwikkelden1 en het was uit de schillen van deze twee vruchten dat hij een giststam isoleerde die hij Saccharomyces boulardii CNCM I-745 noemde.¹

S. boulardii CNCM I-745 was de eerste gist waarvan werd aangetoond dat hij probiotische eigenschappen had en het eerste probioticum dat in de menselijke geneeskunde werd gebruikt.¹ Deze gist is het onderwerp geweest van meer dan 100 klinische onderzoeken en is al meer dan 56 jaar beschikbaar als probioticum voor de behandeling van diarree!

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 wordt in meer dan 90 landen verdeeld.


Deze gist is uniek omdat hij behoort tot de familie van Saccharomyces cerevisiae, maar eigenschappen heeft die hem onderscheiden van S. Cerevisiae.⁴ Sommige van deze eigenschappen maken hem tot een uniek probioticum, met name zijn zuurtolerantie en het feit dat hij groeit bij 37°C (menselijke lichaamstemperatuur).⁴

Sinds de ontdekking en het gebruik als probioticum wordt S. boulardii CNCM I-745 gebruikt voor de behandeling, preventie en genezing van diarree

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 is een probioticum met een unieke en lange geschiedenis, die tot op de dag van vandaag voortduurt!


Wist je dat?


Saccharomyces boulardii CNCM I-745 komt niet voor in de normale populatie van darmmicrobiota

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 is resistent tegen maag- en darmsecreties. In tegenstelling tot bacteriële probiotica, is Saccharomyces boulardii CNCM I-745 een gist en daarom van nature resistent tegen antibioticaVandaar dathet tegelijk met antibiotica kan worden ingenomen⁵,⁶.

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 is een enkelvoudige probiotische gist die een rol speelt in de darmgezondheid.

De gastro-intestinale voordelen van Saccharomyces boulardii CNCM I-745 kunnen rechtstreeks in verband worden gebracht met deze specifieke gist en zijn werkingsmechanismen.¹,³,⁴ Deze gist is een micro-organisme dat is ontworpen om een veranderding in het darmecosysteemte compenseren met het oog op zijn anti-diarreeactiviteit.⁶ S. boulardii kan pathogene toxinen afbreken, de hechting van pathogenen verstoren, de normale microbiota moduleren en de normale intestinale fysiologie behouden.⁷

Niet alle probioticastammen hebben dezelfde effecten op de gezondheid. Sommige probiotische preparaten kunnen meer dan één stam bevatten.¹ Dit betekent dat het moeilijk kan zijn om te weten welke stam bijdraagt aan welk gezondheidsvoordeel.¹,² De gezondheidsvoordelen van een stam zijn gekoppeld aan zijn 'vingerafdruk', die wordt gedefinieerd door de naam van het geslacht (bijv. Saccharomyces), de naam van de soort (bijv. boulardii) en de naam van de stamaanduiding (bijv. CNCM I-745).² De gezondheidseffecten die kunnen worden gekoppeld aan de afdruk van een bepaalde stam worden "stamspecificiteit" genoemd en zijn erg belangrijk omdat er soms grote verschillen kunnen zijn tussen probiotische stammen van dezelfde soort.¹

Het is zo belangrijk om de gezondheidseffecten van een probioticum te koppelen aan de exacte stam die is onderzocht, dat organisaties van deskundigen nu adviseren om altijd de stamaanduiding te vermelden als de gezondheidsvoordelen van een probiotisch preparaat worden besproken.²

Bijna alle onderzoeken op S. boulardii zijn uitgevoerd met de unieke Saccharomyces boulardii CNCM I-745 stam.³ Er zijn meer dan 100 klinische onderzoeken uitgevoerd met deze unieke stam.

CNCM I-745 is de 'vingerafdruk' van de oorspronkelijke stam die is geïdentificeerd uit fruitschillen.¹

CNCM staat voor "Collection Nationale de Culture de Micro-organismes" en is een internationale opslagplaats in het Institut Pasteur in Parijs. Hier werd de oorspronkelijke stam jaren geleden bewaard en kreeg het de naam CNCM I-745.

Het aantal onderzoeken dat zijn uitgevoerd met S. boulardii CNCM I-745 betekent dat de stamspecifieke effecten die in de 'echte wereld' zijn waargenomen, rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan de vingerafdruk van deze unieke stam. S. boulardii CNCM I-745 wordt beschouwd als een probiotisch geneesmiddel vanwege het wetenschappelijke en klinische bewijs dat de gastro-intestinale voordelen van deze unieke giststam aantoont.¹ Van deze enkele stam is aangetoond dat het de symptomen van diarree behandelt via een aantal specifieke werkingsmechanismen, waaronder stimulatie van immuunreacties, een prebiotisch effect, eliminatie van bacteriële toxines en remming van de groei van microbiële pathogenen.³

Deze verschillende bewezen gezondheidseffectentonen aan dat de unieke gist S. boulardii CNCM I-745 een complete oplossing is voor het voorkomen, behandelen en helpen genezen van diarree.²,³Producten uit het Enterol®-gamma bevatten de unieke S. boulardii CNCM I-745-stam


Bronnen

  1. Joly, F et al. Gut Microbiota: A full-fledged organ. 2017. Marteau, P and Dore J (Ed.). Paris: John Libbey Eurotext.
  2. Guarner et al. Probiotics and prebiotics. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. February 2017. https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-english. Last accessed 14th November 2019.
  3. More MI, and Swidsinski, A. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 supports regeneration of the intestinal microbiota after diarrheic dysbiosis–a review. Clinical and experimental gastroenterology. 2015; 8: 237.
  4. Czerucka D, Rampal P. Diversity of Saccharomyces boulardii CNCM I-745 mechanisms of action against intestinal infections. World journal of gastroenterology. 2019;25(18):2188-2203. doi:10.3748/wjg.v25.i18.2188
  5. Neut C, Mahieux S, Dubreuil LJ. Antibiotic susceptibility of probiotic strains: Is it reasonable to combine probiotics with antibiotics? Medecine et Maladies Infectieuses. 2017;47(7):477-483. doi:10.1016/j.medmal.2017.07.001
  6. RCP
  7. McFarland, LV. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. World journal of gastroenterology: WJG. 2010; 16(18): 2202.